Werken zonder loon in Amsterdam

 

Er wordt nog steeds zonder loon gewerkt in Amsterdam

Het college heeft bij aantreden in 2014 gesteld dat Amsterdam zou stoppen met werken zonder loon en wij zouden graag zien dat daar nu werk van gemaakt wordt.  We komen nog steeds mensen tegen die zonder loon en zonder een leerplan tewerkgesteld worden. En die door een volgende onbetaalde kracht vervangen worden. Dit is misbruik en hier wordt niet op gecontroleerd. (zie ook de beantwoording van mijn vragen in het directieoverleg van September). Er wordt in de begeleidingscommissies vaak gezegd dat we individuele gevallen gerust aan mogen kaarten, maar dat is met grote aantallen leerstages en proefplaatsingen dweilen met de kraan open. Bovendien moet de wethouder ingrijpen als de in de praktijk gehanteerde regels afwijken van de vastgestelde beleidsregels. En al helemaal bij wetsovertreding. Zijn alom bekende uitspraak is immers dat hij ‘als wethouder de wet moet houden.’

Proefplaatsingen onwettig

Een bijzondere plaats hierbij nemen de proefplaatsingen in. Deze waren aanvankelijk uitsluitend voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking die in aanmerking kwamen voor loonkosten subsidie danwel suppletie. De gratis proefplaatsing diende dan om de loonwaarde te meten op de werkvloer. Door deze praktijkmeting kon dan het subsidiebedrag worden vastgesteld. Middels het, inderdaad ook door de vakbond ondertekende, Sociaal Akkoord zou de mogelijkheid zijn geschapen de proefplaatsing ook voor niet-arbeidsbeperkte werkzoekenden toe te passen. De staatssecretaris heeft echter, in een reeds toepasbaar wetsontwerp, mogelijk gemaakt de proefplaatsing voor arbeidsbeperkten te vervangen door een forfaitaire loonkosten subsidie van 50% gedurende de meet-periode. Wij zouden graag zien dat voor de niet-arbeidsbeperkten de proefplaatsing dan eveneens wordt geschrapt en vervangen door een forfaitaire loonkostensubsidie. Dit is overigens voordeliger voor de gemeente.

Landelijk gezien is de status van de proefplaatsing voor niet-arbeidsbeperkten altijd al dubieus geweest maar de regels van de gemeente Amsterdam zelf maken duidelijk, dat deze slechts bij uitzondering toegepast kan worden. In de beleidsregels van het Werkgevers Servicepunt staat:

“Artikel 3f: Een proefplaatsing wordt voor de kandidaat zonder structureel functionele beperkingen uitsluitend ingezet als er bij de werkgever nog twijfels zijn over de geschiktheid van de kandidaat en de werkgever dit kan motiveren.”

Dit betekent  dat de baan eerst als betaalde baan moet zijn aangeboden, en dat er in de loop van de sollicitatie een zekere mate overeenstemming moet zijn bereikt, maar dat er nog twijfel overwonnen moet worden. Het kan dus nooit zijn dat de baan bij voorbaat uitsluitend als gratis proefplaatsing aangeboden was.

Door het Werkgevers Servicepunt worden uitsluitend onbetaalde proefplaatsingen en leerstages aangeboden. Betaalde banen zitten er niet meer bij. Dit is dus in strijd met de beleidsregels. (bijlage:proefplaatsing kamerschoonmaak)

Misleidend adverteren door Werkgevers Servicepunt

Op de achterkant van ‘Werkwoord’ is bovendien in twee gevallen valselijk de indruk gewekt dat er op een betaalde baan gesolliciteerd kon worden, hetgeen achteraf (na geruime tijd!) niet waar bleek.

1a-werkwoord-juli-2016-werken-en-leren

Hier wordt toch duidelijk een baan aangeboden en ik heb mijn curriculum opgestuurd. daarop stonden diploma’s horeca, social hygiëne en Heao-marketing en 20 jaar grotendeels leidinggevende ervaring.

In september ontving ik antwoord:

Beste heer Louwman,
Ik probeerde u net te bellen, maar kreeg geen gehoor.
Allereerst mijn oprechte excuses voor het feit dat u zo lang niets van mij gehoord heeft. Er was enige tijd onduidelijkheid over het traject House of Hospitality, maar we hebben inmiddels de draad weer opgepikt.

Ik wil graag van u horen of u nog geïnteresseerd bent in het traject en zo ja, dan maak ik graag een afspraak met u.

U kunt mij bereiken via onderstaand telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,
XXX

Adviseur Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam

2a-werkwoord-september-2016-zorgchauffeur

Hier een advertentie van vervoersbedrijf Aethon voor zorgchauffeurs. ook hier op gesolliciteerd.

De reactie:

Geachte heer Louwman, 
Hartelijk bedankt voor uw sollicitatie voor de functie van chauffeur. In uw aanmeldformulier heeft u aangegeven dat u een IOAW uitkering heeft bij de Gemeente Amsterdam.Wij zullen aan uw klantmanager om een akkoord vragen of u in aanmerking komt voor de functie. 
Wij houden u op de hoogte. 
Met vriendelijke groet, 
XXX
Regiomanager

Ik dacht toch echt dat ik op de vrije markt naar een functie als chauffeur gesolliciteerd had, maar dit lijkt meer op Noord-Korea. Het bedrijf zal toestemming vragen aan mijn eigenaar, De Staat, of ik gebruikt mag worden. De Staat bepaalt wie er waar aan het werk gaat en wie de gelukkige is, die er nog loon voor krijgt. Vroeger werden we gewaarschuwd voor hetgeen ons zou overkomen als de communisten aan de macht zouden komen: we zouden ons werk en onze huizen kwijtraken, geen medische zorg, geen onderwijs en geen pensioen meer. De voorspellingen zijn goeddeels uitgekomen, maar niet onder een communistisch regime.

Ik ontving na verloop van tijd een uitnodiging om aan een proefplaatsing deel te nemen, met behalve bovengenoemde diploma’s ook tien jaar chauffeurservaring.

Beide voorbeelden zijn nodeloos kwetsend tegenover de sollicitant, die vaak al een slopende sollicitatiegeschiedenis en mogelijk onbetaalde tewerkstellingen achter de rug heeft. En het is bedrog. Bedrog, waarbij ook nog de laatste betaalde banen kunstmatig uit de markt worden getrokken.

Daarenboven neemt de gemeente hiermee actief deel aan het stigmatiseren van werkzoekenden. Door advertenties te zetten, alsof er banen zouden zijn terwijl die er in werkelijkheid niet zijn, suggereert de gemeente dat de werkzoekenden het aan zichzelf te wijten hebben, en dus blijkbaar luie mensen zijn. De gemeente draagt dus actief bij aan haatzaaien jegens een grote bevolkingsgroep.

En dan de horeca en hotelindustrie in Amsterdam. Een miljoenen business. Een stad als Amsterdam zou van een industrie, die een dergelijk ruimtebeslag op onze mooie stad legt, toch op zijn minst moeten verwachten dat er voor een stukje goede werkgelegenheid wordt gezorgd, als tegenprestatie voor het gebruik van onze stad. In plaats daarvan levert de gemeente werkzoekenden gratis uit aan de ondernemers. De stad zet met grote kosten projecten op waar mensen gratis aan het werk kunnen in de de horeca. Als een gemeentebestuur ergens in een achterafplaatsje in Overijsel zich op een dergelijke wijze laat chanteren door de horeca-ondernemers is dat heel erg dom, maar in een stad waar zulke winsten gemaakt worden is dit te gek voor woorden.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s