De folder die nooit gedrukt werd!

Bij de fusie van de verschillende bonden naar één FNV is een sector Uitkeringsgerechtigden ontstaan. Volgens de missie in het startdocument zou naast de traditionele belangenbehartiging nu ook activerend vakbondswerk moeten leiden tot een opleving in de bond. De leden zou een platform worden geboden, “om met anderen kennis en ervaringen uit te wisselen, zodat zij met en voor anderen een vuist kunnen maken.”

FNV moest een democratische beweging wordt, die vanaf de bodem opgebouwd wordt, vanaf de sectoren dus. Geen toezicht van bovenaf, maar democratische besluitvorming

De praktijk is echter hardleers.

In juni 2015 werd de werkgroep communicatie door bestuurder Anneke Stevens benaderd over een “Algemene Folder FNV Uitkeringsgerechtigden”, die ze samen wilde stellen uit een aantal oudere folders. 

Anneke Stevens zat als bestuurder bij de voorbereidingsgroep van de nieuwe sector, en tezamen met voorzitter Pieter Tjassing betrokken bij communicatie.

In een uitgebreide mailwisseling kwam naar voren dat het gedane voorstel onbruikbaar was

  1. De titel ‘heb je (tijdelijk) geen werk’, tekst én foto’s  waren beledigend voor grote groepen uitkeringsgerechtigden
  2. De tekst gaf een volstrekt onjuist beeld van wat de leden na ontslag of na poortwachter-traject tegenkomen.
  3. De folder gaf een zéér onvolledig beeld van wat FNV Uitkeringsgerechtigden voor leden wil doen, zie o.a. artikel 5,6,7 van de statuten en de pag 5/7 van het Startdocument UG .

Er volgde een lange mailwisseling waarbij Anneke Stevens blijkbaar nogal moeite had met  het feit dat langdurig uitkeringsgerechtigden ook lid mogen zijn van een vakbond:

“Ik hoop dat ik niemand kwets als ik zeg dat in het FNV beleid het hebben van werk centraal staat en het hebben van een uitkering vooral als een tijdelijke situatie wordt gezien, ook voor leden met een beperking.”

Dat is natuurlijk lastig als je wel graag leden wilt werven en activeren onder meer dan een miljoen uitkeringsgerechtigden!  Aan het eind een ‘voorstel’ het oorspronkelijke concept door te zetten. En daarmee voor onze sector het werven van nieuwe leden in een grote bevolkingsgroep te bemoeilijken. De mailwisseling en de oude folders  zijn hier nog te vinden: (klik)

In juli werd ik door bestuurder Maaike Zorgman gemaild met een nieuw tekstvoorstel waartegen ik dezelfde cruciale bezwaren had. Ter illustratie het begin:

Titel: 
Heb je (tijdelijk) geen werk? Ook dan staat de FNV voor je klaar
Tekst: 
De FNV is er ook voor je als je (tijdelijk) geen werk hebt. 
De FNV komt ook op voor je belangen als je (tijdelijk) geen werkt hebt. Bijvoorbeeld als je werkloos bent of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. .. Wij zijn er dus ook voor jou! In deze brochure geven we je goede redenen om lid te zijn van de FNV, ook als je (tijdelijk) geen werkt hebt.

Ja, ja, ja, ja, Viermaal op rij. Het is nu wel duidelijk: mensen die tijdelijk geen werk hebben zijn ook welkom, de anderen niet natuurlijk!  Er is een banentekort van 1,2 miljoen, en dan hoop ik niet dat uitgerekend een tekstschrijfster van de vakbond vindt dat juist wij een excuus nodig hebben voor deze situatie.

Om niet overnieuw in een 32 pagina’s lange vruchteloze mailwisseling terecht te komen heb ik daarom een bespreking voorgesteld tussen de twee betrokken werkgroepsleden en twee van de vele betrokken bestuurders om daar eerst de uitgangspunten en dan de inhoud vast te stellen (klik).

Daar is niet op gereageerd en, in september  2015 inmiddels, hebben we in de sectorraad, het hoogste orgaan van de sector,  een concept-tekst behandeld. We hebben hierbij nauw aangesloten bij de passages over de missie in het startdocument (klik).

De raad verleende goedkeuring en mandaat. Als we de tekst naast de oorspronkelijke leggen valt het volgende op (klik):

  1. De nieuwe tekst behandelt uitkeringsgerechtigden als gelijkwaardig en spreekt ze aan op hun belangen.
  2. In de nieuwe tekst is het eerste deel ingekort maar staat er in dat deel nu wel iets over de speerpunt-campagne Stop Werken Zonder Loon.
  3. Aan het slot is een duidelijke verwijzing naar de missie van het startdocument toegevoegd door de mensen aan te sporen actief te worden.
  4. De tekst is hiermee duidelijk meer activerend, maar nog lang geen politiek pamflet. Het door het LP goedgekeurde Startdocument wordt letterlijk aangehaald.
  5. De oorspronkelijke tekst bevatte wel héél erg veel taalfouten voor iemand die de lagere school heeft doorlopen.

Samengevat geeft de tekst goede en adequate informatie over wat leden en aspirant leden van de sector mogen verwachten, en moedigt de tekst aan om lid te worden en mee te gaan doen. Het is geen politiek manifest, laat staan dat het nodig zou zijn om de tekst vanuit de directie te censureren.

Ik had dus goede hoop dat de folder in oktober in productie zou gaan, vier maanden na aanvang van het proces. Dat is voor een dergelijke kleine productie extreem lang. De nieuwe sector heeft daarbij de ambitieuze doelstelling om per jaar 200 nieuwe leden te werven en daarbij enkele tientallen te activeren tot kaderlid. Zeker ambitieus als je het verloop van de ledenaantallen en de aantallen kaderleden in de hele FNV er naast legt. Maar het is dringend noodzakelijk. Het is 2 voor 12!

Het proces heeft daarna echter weer geruime tijd stil gelegen. In februari gaf het toenmalige sectorhoofd, Rudy Wenting, in een bestuursvergadering aan de tekst opnieuw in behandeling te willen nemen en daarbij niet de hele sectorraad maar hooguit de Werkgroep Communicatie te willen betrekken. Ik heb hem voorgehouden dat de Sectorraad het hoogste orgaan binnen de sector is en hierover een besluit heeft genomen dat uitgevoerd dient te worden. Een confrontatie over dit onderwerp is echter uitgebleven. Twee weken later vond de bewuste vergadering plaats, die geschorst werd toen de voorzitter vanwege het optreden van het sectorhoofd zijn functie neerlegde. De samenwerking tussen het sectorhoofd en de raad is daarna wederzijds opgezegd.

Er is daarna overleg gestart met Ruud Kuin, die in het DB portefeuillehouder Uitkeringsgerechtigden is en Ellen Dekkers, de directrice van de werkorganisatieFNV. Deze zouden tevens gezamenlijk optreden als tijdelijk sectorhoofd. De algemene folder was hier natuurlijk ook niet het eerste dat om aandacht vroeg maar in april werd ik benaderd vanwege de wens een stand te bemannen op de 1 Mei Manifestatie.

Overleg in de werkgroep leverde op dat Willem een passende foto van Jeanette Schols levert en dat ik Ruud en Ellen mail (klik)Ik wordt terug gemaild door communicatiemedewerkster Judith Suiker met de mededeling, dat ze per ommegaande tekst, foto en kostenplaats nodig heeft en dan de folder eerst in 500 oplage zal laten drukken. Voor de rest wil ze daarna de tekst opnieuw “verbeteren” hetgeen volgens mij niet aan de orde is, maar dan zullen 11 maanden na aanvang van het project de eerste foldertjes uiteindelijk dan gedrukt worden (klik). Ze vergelijken de FNV wel eens met een olietanker in een smal kanaal, maar op dit moment werd ik toch bevangen van een gevoel van euforie! Wel mail ik Judith nog om nader aan te geven dat het om onze tekst en onzefoto moet gaan  (klik). daarop een mail van Ruud aan mij. Hij zegt niet gegarandeerd te hebben dat de folder vóór 1 mei (ruim 10 dagen) klaar is maar wel verbaasd te zijn over het aanpassen van de tekst door de werkorganisatie.“Mocht het niet lukken, laat ons dat dan even weten, dan kijken we wat we kunnen doen.”  (klik).  Ik heb Ruud uiteraard in de cc gehouden en heb hem eerst vriendelijk bedankt (klik).

Daarna mailt Ellen naar mij. En de inhoud is duidelijk: de sectorraad is het hoogste orgaan in de sector maar de directrice van de werkorganisatie is de baas en bepaalt: “Ik heb niet aangegeven dat er aan de tekst niets veranderd mocht worden en dat er per se een bepaalde foto bij moet. Dus dat klopt niet. Judith is een professional en eerlijk gezegd vind ik dat je haar nu zo niet aanspreekt.”  (klik). Met die laatste zin suggereert Ellen dat ik haar werkneemster Judith als onprofessioneel wegzet, en dat zij als directrice haar nu wel eens even in bescherming zal nemen. Leuk geprobeerd maar het zit anders in elkaar. Degenen die publicatie van de folder eerder tegenhielden waren het toenmalige sectorhoofd, Rudy Wenting en Anneke Stevens, die bij de sector in oprichting een vergelijkbare positie bekleedde. Tja, als dan het sectorhoofd als ‘tussenpersoon’ wegvalt dan is het even zoeken natuurlijk. Echter ik heb Judith niet aangesproken, maar Ellen en Ruud. Ik schrijf haar terug om dit recht te zetten en “hoop dat we de raad achteraf, in uiteindelijk positieve zin, mogen berichten over de afloop”. (klik)

Tot nu toe was de afspraak dat er van de folder in de huidige vorm 500 stuks voor de 1 Mei Manifestatie van 2016 gedrukt zouden worden, maar nu mailt Judith dat ze die vervangt door een flyer waar uiteraard de tekst in het geheel niet meer over activerend vakbondswerk gaat. Als ze het zo druk had, had ze toch beter de folder gewoon af kunnen laten drukken in plaats van een nieuwe flyer te maken, zou je toch denken. Ze beloofde wel na 1 mei snel aan de slag te gaan om zelfs een betere, meer activerende(!) tekst voor te stellen.  (klik) 

Het project was toen al een jaar oud. Ik heb sindsdien echter niets meer vernomen. En het wordt opnieuw 1 mei. Iedereen wordt opnieuw opgeroepen het feest van de democratische fusiebond te komen vieren.

Nu, bijna twee jaar na de aanvang van het project maak ik een trieste balans op. In het Startdocument van de Sector Uitkeringsgerechtigden wordt een mooie missie aangegeven (klik) waarin een grote rol is weggelegd voor activerend vakbondswerk. En waarin dit activerende vakbondswerk de motor kan zijn om de bond opnieuw te laten groeien en laten bloeien. En dat is hard nodig want zowel  het aantal leden als het aantal kaderleden is hard gedaald. Een goede folder waarin eerlijke, ter zake doende, informatie staat over wat je bij de bond kan doen, wordt nu al twee jaar tegen gehouden.

Een tweede punt is dat dit niet gebeurt door Rudy Wenting, of zijn voorgangster, maar dat de opdracht hiertoe duidelijk van bovenaf is gekomen. Rudy Wenting was slechts de uitvoerder. De enige manier om hier iets aan te doen, en om dergelijke zaken in de toekomst te voorkomen, is dus de democratie in de FNV te herstellen. Dat doen we in ieder geval niet door eerst een verkiezing te houden met slechts één kandidaat en dan op 1 mei massaal voor die ene gekozene als klapvee op te gaan treden.

 

Advertisements

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s