De FNV en proefplaatsingen.

Het officiële standpunt van FNV over proefplaatsingen is dat proefplaatsingen uitsluitend aan de orde zijn voor die groep werkzoekenden die vanwege een arbeidsbeperking onder de banenafspraak valt. Uiteraard en zo staat het ook echt letterlijk in het sociaal akkoord. Maar sommige FNV-bestuurders, die in de Haag op banenjacht zijn, zeggen dat je niet alles in beton moet gieten. Alles is te koop, en zeker ook degene die door de crisis zijn baan is kwijtgeraakt!

tilburg-ikke

In november 2014 werd door FNV een campagne Stop Werken zonder Loon gelanceerd, die deel uitmaakte van de campagne Koopkracht en Echte Banen. Op de startbijeenkomst in Tilburg werden de uitgangspunten door Ruud Kuin helder geformuleerd. Enigszins uitgebreid heb ik deze op 30 april 2015 voorgelegd aan de toen nieuw opgerichte Sectorraad Uitkeringsgerechtigden en ze zijn aangenomen: de vastgestelde beleidskaders werken zonder loon.

Reeds snel al was er twijfel over het consequent naleven van deze regels. Een FNV-bestuurder Werkbedrijf kwam er op een bijeenkomst van FNV Lokaal Amsterdam openlijk voor uit dat er met hem in het werkbedrijf best over werken zonder loon gepraat kon worden. Ik heb geklaagd en de bestuurder is overgeplaatst, maar een tijdje later werd ik op Facebook geconfronteerd met iemand, die slinks een telefoongesprek met een bestuurder ergens in het Noorden had opgenomen, en ook bij deze bestuurder kon er best zonder loon gewerkt worden.

Je hoorde ook wel eens opmerkingen van “Je moet niet alles in beton gieten”. Dat is echt heel fijn voor mensen die dan gedwongen en zonder loonbetaling verplicht tewerkgesteld worden. Ja want “Dwangarbeid” mag je niet zeggen van het Dagelijks Bestuur, die regel is dan wèl weer van gepantserd beton!

Ik was toen inmiddels bestuurslid van de Sector Uitkeringsgerechtigden en we hebben de Sectorraad voorgesteld een brief te schrijven naar het hoofd van de bestuurders werkbedrijven, Katja Unluturk. Dit is de brief 011-aan-katja-unluturk-en-bestuurders-werkbedrijven-swzl en hier is het verslag van de bespreking met Katja in de Sectorraad sr-20151116-3a-concept-notulen-sr-20151005.

Met name de brief is duidelijk over het feit dat onbetaalde proefplaatsingen voor niet-arbeidsbeperkten taboe zijn binnen FNV. Ook Katja Unluturk beaamt dit, zie de passage waarin ze vraagt om bij voorkomende gevallen de namen en rugnummers door te geven.

De brochure-beleidskader-lokaal-fnv geeft daarbij op pagina 9 en verder aan: “Sectoren zijn richtinggevend voor wat betreft de inhoud van deze campagnes (sociaal aanbesteden en SWZL) en scheppen voorwaarden voor de lokale en regionale beleidsuitgangspunten. Voor de campagne ‘Stop Werken zonder loon’ is dat met name de Sector Uitkeringsgerechtigden. Voor de campagne ‘Sociaal aanbesteden’ zijn dat de sectoren Zorg & Welzijn, Bouw, Taxi en Afval & Milieu.”

In de Notitie proefplaatsing en verdringing van AB aan het Ledenparlement wordt het standpunt over proefplaatsingen nog eens helder geformuleerd.

“Binnen de Participatiewet zijn twee groepen die niet WML kunnen verdienen en voor wie proefplaatsing en loonkostensubsidie aan de orde kan zijn. Het standpunt van de FNV is dat alleen proefplaatsing aan de orde is voor de groep die onder de baanafspraak valt.”

Deze notitie dateert van april 2016 en zou dus tamelijk overbodig zijn ware het niet dat in de tussentijd gezondigd is tegen het officiële beleid.

dscf1733
Tilburg 2014: Jetta zingt vol overgave een afscheidslied voor de demonstranten. Als je de bewonderende blik van Ruud ziet, vraag je je af of het toen al duidelijk was dat ze het met die proefplaatsingen op een akkoordje zouden gooien.

Het door Ruud Kuin eerst in 2014 in Tilburg krachtig geformuleerde beleid is later door de sectorraad en door Lokaal en door het AB van FNV bekrachtigd, maar is in de periode 2015-2016 herhaaldelijk geschonden. En niet alleen door een bestuurder van Lokaal ergens in het Noorden waar het internet nog niet overal zijn intrede heeft gedaan en die dus niet beter wist: Nee, door Ruud Kuin zelf!

Ruud Kuin  heeft door het ledenparlement een ‘Verdringingsprotocol’  goed laten keuren dat in proefplaatsingen voorziet. De Sectorraad Uitkeringsgerechtigden noch het Landelijk Coördinatieteam  is hier in gekend. Misschien niet in strijd met de reglementen, maar toch zeker op gespannen voet met de congresbesluiten en de nekslag voor de democratische opbouw vanuit de sectoren. In juni wordt met de Gemeente Den Haag een ‘Verdringingsprotocol’ getekend, dat naast de mogelijkheid van gedeeltelijk vergoede (?) proefplaatsingen ook andere vormen van werken zonder loon faciliteert. Het toppunt is wel de paragraaf over ‘Social Return’. Het bedrijf dat extra personeel uit het bestand aanneemt wordt bevoordeeld bij de aanbesteding. Dat is op zich al verdringend ten opzicht van bestaande werkgelegenheid, maar ik mijn ogen niet geloven toen ik het volgende las:

“3. Als de werkgever geen ruimte heeft om extra personeel aan te nemen, wordt de werkgever gevraagd opleidingsplaats en/of stageplaatsen aan te bieden. Ook mag de werkgever zijn Social Return verplichting invullen met een maatschappelijke activiteit. Het uitgangspunt is dat het gaat om activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de arbeidsparticipatie van de Social Return doelgroepen.”

Het gaat met dit laatste artikel met name om andere vormen van werken zonder loon dan de proefplaatsing, maar alle vormen van gratis tewerkstelling zijn hier dus mogelijk, als het bedrijf maar een beetje een sociaal gezicht trekt naar de buitenwereld. En ook hier met de handtekening van Ruud Kuin onder het convenant. Vragen die ik aan de projectleider gesteld heb over ondermeer draaideur-proefplaatsingen bij ‘Biesieklette’ zijn tot op heden onbeantwoord gebleven. Maar klinkt wel lekker ‘sociaal’ hè, die naam ‘Biesieklette’. En voor dat lekker ‘sociaal’ klinken krijg je dan investeringssubsidies en gratis personeel. Geen wonder dat dergelijke cowboy-bedrijven als paddestoelen de grond uit schieten.

Het officiële beleid is dus dat voor FNV de proefplaatsing uitsluitend aan de orde is voor de groep die onder de baanafspraak valt. Maar als de vriendjes in Den Haag wat anders willen, wordt er tot in de hoogste regionen tot in het Dagelijks Bestuur tegen het eigen beleid gezondigd. Actievoeren tegen gratis tewerkstelling wordt met een dergelijk dagelijks bestuur dweilen met de kraan open.

Het is dus tijd voor een frisse wind door het DB van de FNV!

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s